Fiona Harry hecht veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens voorschrijft.

Contactgegevens:

www.fionaharry.nl

Hanikerweg 19, 5943NA, Lomm

fionadavinaharry@gmail.com

Persoonsgegevens die via deze site zijn verzameld, zoals je naam en emailadres worden beheerd door Fiona Harry en zullen niet aan anderen worden verstrekt.

Wij gebruiken de gegevens die wij van jou hebben ontvangen puur om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.

We hebben je gegevens ontvangen via jouw persoonlijke aanmelding op onze locatie Lommstead of via je aanmelding op onze website.

Indien je je gegevens wenst te verwijderen uit de database, dan kun je dit doen door een mailtje te sturen naar fionadavinaharry@gmail.com.

Deze privacyverklaringis niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waar Fiona Harry op haar websites en in haar mails naar verwijst.

Onze website bevat links naar andere websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met privacy gevoelige informatie omgaan.

indien je wenst dat je gegevens niet worden gebruikt voor toezending van extra informatie dan kun je dit per email of per telefoon (06-25063657) aan ons bekend maken.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief gebruiken wij mailchimp. U kunt zich op elk moment uitschrijven van deze nieuwsbrief

[instagram-feed]